obnovit vidění u dítěte


Feb 10, 2012 —
Věkem podmíněná makulární degenerace je způsobena degenerativními změnami v oblasti oční sítnice - makuly (“ žlutá skvrna” místo nejostřejšího vidění), ...
Je stav charakterizovaný sníženým viděním jednoho nebo i obou očí při normálním ... Podstatou onemocnění jsou věkem podmíněné změny v pigmentovéa ...
Věkem podmíněné změny ve smyslových buňkách sítnice a v pigmentovém epitelu sítnice působí difuzní, téměř rovnoměrné snížení schopnosti rozlišovat
Oct 20, 2020 —
Oct 20, 2020 —
Jul 11, 2017 —
Sep 15, 2016 —
změny se projeví poruchami vidění, které jsou výsledkem poruchy metabolizmu vysoce citli- vých fotoreceptorů sítnice a strukturálních změn. Stárnutí oka a ...
Samotný proces akomodace zajišťuje oční čočka změnou svého tvaru, případně mírné změny polohy. Velikost (šíře) akomodace se s věkem snižuje. Následující ...
Jun 12, 2020 —
Apr 16, 2016 —
Díky tomu může světlo bez překážek dopadat až na sítnici (viz článek Vidění). ... prokrvení sítnice (např. diabetická retinopatie či věkem podmíněná makulární ...
Jak dochází ke zlepšení a zhoršení zraku - přibývajícím věkem se častěji ... se zamlžené vidění, citlivost na oslnění, zkreslení pozorovaného obrazu, změny ve ...
Jul 21, 2015 —
Na lidském oku se změny ve stáří projevují snížením kvality vidění. Dochází k degeneraci nervových vláken a receptorů, které jsou důležité pro registraci, přenos ...

[top]